Logo

Aanstellen deskundig vertrouwenspersoon

De maatschappelijke discussie over grensoverschrijdend gedrag kwam in de schijnwerpers na berichtgeving over programma's als The Voice en DWDD. Het belang van een veilige werkomgeving en de rol en positie van vertrouwenspersonen werd hierdoor meer en meer duidelijk. Vanuit SKV vinden we het essentieel dat de vertrouwenspersoon over de juiste kwaliteiten en deskundigheid beschikt . Op deze pagina leest u meer over het aanstellen van een vertrouwenspersoon en waarom deskundigheid hierbij van belang is.

Aanleiding

De politiek is zich door de grote maatschappelijke impact rondom de zaken met grensoverschrijdend gedrag, meer en meer bewust van de rol en positie van vertrouwenspersonen bij het creëren van een veilig werkklimaat. In 2022 is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, aangesteld. Doel hiervan is om om bewustwording en een cultuurverandering in Nederland te creëren. Een positieve ontwikkeling vinden wij, waarbij we wel aandacht vragen voor de kwaliteit en deskundigheid van vertrouwenspersonen. 

Wetgeving

Op 23 mei 2023 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet van Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) aangenomen. Deze wet verplicht (na akkoord in de Eerste Kamer) alle organisaties in Nederland met 10 medewerkers of meer tot het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon. Het doel is het creëren van een veilige werkomgeving en het terugdringen van ongewenst gedrag door alle medewerkers binnen een organisatie toegang te verschaffen tot een vertrouwenspersoon. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren vraagt dit niet alleen instemming van de Eerste Kamer, maar ook investeren in een veilige werkcultuur én deskundig vertrouwenspersoon. Meer over het wetsvoorstel en de stand van zaken vindt u hier.

Aanstellen deskundig vertrouwenspersoon 

Een ondeskundig en niet goed opgeleid vertrouwenspersoon kan, met goed bedoelde intenties, iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, of andere integriteitskwestie, nog meer schade berokkenen. Om (extra) schade door onkunde of onwetendheid te voorkomen adviseren wij organisaties om met een deskundig, en daarmee gecertificeerd vertrouwenspersoon, in zee te gaan. 

Onder deskundig verstaan wij een intern of extern vertrouwenspersoon die een geaccrediteerde opleiding heeft doorlopen, gecertificeerd is en geregistreerd staat in het LVV-register van vertrouwenspersonen. Het betekent ook dat vertrouwenspersonen bij- en nascholing volgen, intervisiegesprekken voeren met collega-vertrouwenspersonen en extra activiteiten ondernemen om de kwaliteit van hun werk als vertrouwenspersoon te waarborgen.

Opleiden & Certificeren

Nu is het voor de samenleving onduidelijk wat deskundigheid inhoudt en/of een vertrouwenspersoon wél of niet gecertificeerd is. Dit werkt verwarring in de hand. Wel of niet certificeren maakt namelijk verschil. Vertrouwenspersonen moeten voor certificering een heel traject doorlopen met o.a. het volgen van een geaccrediteerde opleiding en intervisie. Je mag er bij een gecertificeerd vertrouwenspersoon dan ook van uit gaan dat hij/zij de juiste kennis en kunde in huis heeft om zowel werkgevers als werknemers goed bij te staan, daar waar nodig. 

Creër een veilige werkomgeving

U hoeft als organisatie niet te wachten op verplichtingen vanuit politiek of wetgeving om het welzijn en de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. U kunt nu al stappen zetten door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar informatie over het werk van de vertrouwenspersonen of u kunt al een (extern) vertrouwenspersoon aanstellen.  

Voor het vinden van een gecertificeerd vertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen(LVV) een zoekmachine met daarin een heel scala aan gecertificeerde vertrouwenspersonen werkzaam op verschillende bedrijfsterreinen.  

Waar kan ik terecht voor informatie? 

Wij begrijpen dat er vragen zijn en/of behoefte is aan meer informatie. Zoekt u informatie over de rol van de vertrouwenspersoon en wat hij/zij voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er voor het geven van informatie en voorlichting aan organisaties en ondernemingen in zowel de private als publieke sector. Daarbij kunt u tegen een kleine vergoeding in onze Kennisbank diverse relevante documenten downloaden.


U bent aan zet!

Waarom wachten op politiek of wettelijke verplichtingen? Door nu te handelen, bent u een stap vooruit én investeert u in een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Dat kan toch nooit te vroeg zijn?