Logo

Welkom bij de SKV

SKV staat voor Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen en maakt onderdeel uit van de LVV. 

De SKV geeft voorlichting over het vertrouwenswerk aan organisaties en ondernemingen in de private en publieke omgeving. Ook willen zij het kwaliteitsniveau van de vertrouwenspersoon te borgen en te verhogen. De stichting gaat dit o.a. bewerkstelligen door het instellen van een landelijk examen. Heeft u vragen over wat een vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan betekenen, dan kunnen wij u verder helpen. Met onze kennis en ervaring helpen wij u met het vinden van antwoorden.  

Landelijk Examen vanaf 2024 verplicht

In 2023 is, op initiatief van de LVV, de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) opgericht. Dit is gedaan omdat de LVV steeds meer wordt geconfronteerd met vragen uit de samenleving die betrekking hebben op het werk en de functie van de vertrouwenspersoon. De SKV geeft voorlichting en informatie over het vertrouwenswerk. Daarnaast heeft de stichting als doel om het kwaliteitsniveau van de vertrouwenspersoon te borgen en te verhogen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het opzetten en instellen van een landelijk examen. Dit landelijk examen - dat zowel een schriftelijk als een mondeling gedeelte bevat- wordt vanaf 1 januari 2024 verplicht als de cursist de 'basisopleiding vertrouwenspersoon' heeft afgerond en zich wil certificeren.

Tijdens de zomerperiode is hard doorgewerkt om het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon gestalte te geven. Het bestuur van de SKV, dat bestaat uit Ronald Baars (voorzitter) en Gerda Arends, beiden ook LVV-bestuurslid, en Edwin van Gerwen (penningmeester) heeft zich ten doel gesteld het landelijk examen per 1 januari 2024 in te laten gaan. Vanaf 1 januari 2024 wordt het examen een verplicht onderdeel om toe te kunnen treden tot het LVV register vertrouwenspersonen.

Lees meer

Ontwikkeling Kennisbank

Op dit moment wordt er door de SKV een kennisbank ontwikkeld. Deze kennisbank wordt gevuld met relevante informatie en artikelen relevant voor vertrouwenspersonen. Leden van de LVV kunnen deze informatie en artikelen kosteloos downloaden via de webshop. Voor externen wordt een klein bedrag berekend om ze de kosten enigszins te dekken.

Meer informatie volgt op korte termijn