Logo

Welkom bij de SKV

De SKV is op initiatief van de LVV in 2023 opgericht en staat voor Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen. Het doel van de stichting is het verschaffen van informatie en geven van voorlichting over het werk van vertrouwenspersonen aan organisaties en ondernemingen in zowel de private als publieke sector. Daarbij wil het SKV het kwaliteitsniveau van vertouwenspersonen borgen en verhogen. 

Zoekt u informatie over vertrouwenswerk, heeft u vragen over het werk van vertrouwenspersonen of wat een vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan betekenen? Met onze kennis en ervaring helpen wij u graag verder!  

Nieuws

Update landelijk examen

5 december 2023 om 14:40 Afbeelding invoering Landelijk examen - 18 okt 2023.png

Stand van zaken Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon

27 november 2023 om 15:25 Aanstellen vertrouwenspersoon.png

Kennisbank

In de kennisbank vindt u relevante informatie en artikelen voor vertrouwenspersonen. Bent u lid van de LVV dan kunt u de informatie en foto Kennisbank1artikelen kosteloos downloaden via de webshop. Voor niet-leden is de informatie tegen een kleine vergoeding beschikbaar

Aanstellen vertrouwenspersoon

De maatschappelijke discussie over grensoverschrijdend gedrag en de impact hiervan, heeft het belang van een veilige werkomgeving en de rol van de vertrouwenspersoon meer en meer duidelijk gemaakt. Ook heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die (na akkoord Eerste Kamer) het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht. Een positieve ontwikkeling vinden wij, waarbij we wel groot belang hechten aan de kwaliteit en deskundigheid van vertrouwenspersonen.

Ontdek waarom een deskundig, en daarmee gecertificeerd, vertrouwenspersoon essentieel is en hoe hij/zij kan bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving. Lees meer over recente ontwikkelingen, wetgeving en hoe u nu al kunt investeren in het welzijn van uw medewerkers. Voor uitgebreide informatie, klik hier.

Wat doet en vertrouwenspersoon?

Landelijk Examen basisopleiding Vertrouwenspersonen

De SKV wil door het invoeren van een landelijk examende professionaliteit van de vertrouwenspersoon vergroten en het kwaliteitsniveau verhogen. Het landelijk examen wordt vanaf 1 januari 2024 verplicht als de cursist de 'basisopleiding vertrouwenspersoon' heeft afgerond en zich wil laten registeren in het LVV register van vertrouwenspersonen.

Het bestuur van de SKV heeft met betrokken partijen de afgelopen periode het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon vormgegeven en uitgerold. Het landelijk examen bestaat uit een theoriedeel en een assessment. Als beiden met goed gevolg zijn doorlopen kan men zich als LVV-registervertrouwenspersoon laten certificeren en registreren.