Logo

Nieuws

Op deze pagina leest u informatie over de SKV en het opzetten en uitrollen van het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon vanaf 1 januari 2024.

Invoering Landelijk Examen

Het landelijk examen – dat bestaat uit een theoriedeel en een mondeling - is vanaf 1 januari 2024 verplicht als de cursist de basisopleiding heeft afgerond en zich wil laten certificeren en registreren in het LVV register van vertrouwenspersonen. Meer informatie over het landelijk examen vindt u hier. 

Moet ik landelijk examen doen?
Er zijn nogal wat variabelen die bepalen of je als vertrouwenspersoon landelijk examen moet doen. Er is voor onder andere LVV-leden een stroomschema opgesteld dat u kunt doorlopen om zo te bepalen of de invoering van het landelijk examen consequenties voor u heeft.

Oproep!
Bent u LVV-lid en heeft u de basisopleiding vertrouwenspersoon met goed gevolg afgesloten in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, maar heeft u zich nog niet laten inschrijven in het register bij Hobéon? Doe dit dan zo snel mogelijk. U kunt nog tot uiterlijk 31 maart 2024 zonder landelijk examen de certificering aanvragen.

Iedereen die na 1 januari 2024 de basisopleiding gaat volgen is verplicht het landelijk examen te doen als men zich wil laten certificeren.

Oprichting SKV

In 2023 is de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) opgericht. Dit op initiatief van de LVV omdat zij steeds meer worden geconfronteerd met vragen uit de samenleving die betrekking hebben op het werk en de functie van de vertrouwenspersoon. De SKV geeft dus voorlichting. Daarnaast heeft de stichting als doel om het kwaliteitsniveau van de vertrouwenspersoon te borgen en te verhogen. De stichting gaat dit bewerkstelligen door onder andere het instellen van een landelijk examen.  

Het bestuur van de SKV, dat bestaat uit Ronald Baars (voorzitter), Gerda Arends en Edwin van Gerwen (penningmeester), heeft met betrokken partijen de afgelopen periode hard gewerkt om het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon vorm te gegeven en uit te rollen.