Logo

Bestuur SKV

Het bestuur van de SKV bestaat uit:

  • Ronald Baars (voorzitter)
  • Edwin van Gerwen (penningmeester)
  • Gerda Arends (bestuurslid)

Overzicht bestuur SKV 2024De SKV wordt ondersteund door verenigingsmanager Edith Terschegget van servicebureau MOS. 

Oprichting SKV

In 2023 is de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) opgericht. Dit op initiatief van de LVV omdat zij steeds meer worden geconfronteerd met vragen uit de samenleving die betrekking hebben op het werk en de functie van de vertrouwenspersoon. De SKV geeft dus voorlichting. Daarnaast heeft de stichting als doel om het kwaliteitsniveau van de vertrouwenspersoon te borgen en te verhogen. De stichting gaat dit bewerkstelligen door onder andere het instellen van een landelijk examen.  

Het bestuur van de SKV, dat bestaat uit Ronald Baars (voorzitter), Gerda Arends en Edwin van Gerwen (penningmeester), heeft met betrokken partijen de afgelopen periode hard gewerkt om het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon vorm te gegeven en uit te rollen.