Logo

Oprichting SKV

Oprichting SKV

19 oktober 2022 om 15:03

Eind 2022 is de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) opgericht. Doel is het borgen verhogen van de kwaliteit van vetrouwenspersonen. Dit doen ze onder andere door het ontwikkelen van een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersnen. 

De SKV is op initiatief van de LVV opgericht omdat zij steeds meer werden geconfronteerd met vragen uit de samenleving die betrekking hebben op het werk en de functie van de vertrouwenspersoon. Aanleiding hiervoor is de toenemende aandacht bij zowel politiek als organsiaties voor de rol en positie van vetrouwenspersonen bij het creeren van een veilige werkomgeving. De SKV verschaft informatie en geeft voorlichting over het werk van vertrouwenspersonen aan organisaties en ondernemingen in zowel de private als publieke sector. Daarnaast wil de stichting het kwaliteitsniveau van de vertrouwenspersoon te borgen en te verhogen door het ontwikkelen en instellen van een landelijk examen. Het bestuur van de SKV, dat bestaat uit Ronald Baars (voorzitter), Gerda Arends en Edwin van Gerwen (penningmeester), heeft met betrokken partijen de afgelopen periode hard gewerkt om het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon vorm te gegeven en uit te rollen. 

Waarom certificeren en een landelijk examen?
Nu is het voor de samenleving onduidelijk of een vertrouwenspersoon wél of niet is gecertificeerd. Dit werkt verwarring in de hand. Wel of niet certificeren maakt namelijk verschil, omdat vertrouwenspersonen voor certificering een heel traject, inclusief geaccrediteerde opleiding, certificering en intervisie, moeten doorlopen. Voor de samenleving is straks duidelijk dat vertrouwenspersonen die gecertificeerd zijn aan vastgestelde kwalificaties voldoen. Doel hiervan is het borgen en verhogen van het kwaliteitsniveau van vertrouwenspersonen.

Consequenties
Het uitrollen van het landelijk examen kan consequenties hebben voor LVV-leden. Er zijn echter nogal wat variabelen die bepalen of het invoeren van een landelijk examen consequenties heeft. Er is een stroomschema opgesteld die LVV-leden kunnen doorlopen om zo te bepalen of het hen wel of niet betreft. Ook is inzichtelijk gemaakt welke stappen er eventueel doorlopen moeten worden.