Logo

Stand van zaken Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon

Stand van zaken Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon

27 november 2023 om 15:25

In dit artikel informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. 

Op 9 februari 2023 is in de Tweede Kamer voor het gesproken over een wetsvoorstel van Groen Links tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties in Nederland). Deze wet verplicht (na akkoord) bedrijven tot het aannemen van een vertrouwenspersoon. Nu is dat nog niet het geval. Daardoor heeft lang niet iedere werknemer toegang tot een betrouwbare, professionele vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer was er een positieve beleving te constateren bij de aanwezige Kamerleden en men ziet het belang van de verandering in de wet. Alleen de VVD en twee kleine partijen zijn tegen de verandering. Tijdens de behandeling werden ook de nodige vragen gesteld, die de Landelijke Vereniging voor Vetrouwenspersonen (LVV) op verzoek van SWZ mede beantwoord heeft. 

Stand van zaken wetsvoorstel
De initiatiefwet is voor het eerst ingediend op 7 oktober 2020. Inmiddels zijn we wat verder in de tijd. Hierbij de stand van zaken m.b.t. het initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Stappen:

  • Op 17 mei werd het initiatief wetsvoorstel afgerond.
  • De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 23 mei 2023 aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie en CDA
    Tegen: VVD, PVV, FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Van Haga.
  • De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besprak op 20 juni 2023 de procedure.
  • De Eerste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 17 juli 2023 het verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.
  • De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 26 september 2023 de antwoorden van de regering op de in het verslag gestelde vragen (EK, C met bijlagen) ontvangen en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemer.

De door de Tweede Kamer aangenomen wet verplicht organisaties met 10 medewerkers of meer tot het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er is dan ook nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.

Aanleiding
De discussie over grensoverschrijdend gedrag die op gang kwam na berichtgeving over bijvoorbeeld The Voice en DWDD heeft het werk van vertrouwenspersonen in de spotlights gezet. Op de werkvloer is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen. Ook hebben meer mensen zich het afgelopen jaar ingeschreven voor de opleiding ‘vertrouwenspersoon’. Een mooie ontwikkeling, maar wel één die aandacht vraagt waar het gaat om het borgen van kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid. Zowel Inge te Brake (voorzitter Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, LVV) als regeringscommissaris als Mariëtte Hamer en de SKV onderschrijven hierbij het belang van de inzet van een deskundig en gecertificeerd vertrouwenspersoon.