Logo

Update landelijk examen

Update landelijk examen

5 december 2023 om 14:40

Het landelijk examen is door de SKV/LVV ingesteld voor cursisten die na 1 januari 2024 starten met de basisopleiding vertrouwenspersoon. Met een diploma, een lidnummer van de LVV en een VOG kunnen zij zich registreren als LVV-registervertrouwenspersoon.

Stand van zaken implementatie
Inmiddels is de examencommissie compleet en worden er in december 2023 proefexamens afgelegd door cursisten van de verschillende opleidingsbureaus. Hiermee worden de eventuele “bugs” uit het proces gehaald zodat we vanaf 1 januari 2024 goed van start kunnen gaan met het afnemen van het een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen.

Belangrijke informatie LVV-leden
Bent u lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) raadpleeg dit schematisch overzicht om te bepalen of u eventueel stappen moet ondernemen. Hierbij zijn twee zaken belangrijk:
1. U bent al gecertificeerd en ingeschreven in het register van vertrouwenspersonen bij Hobéon/SKO. U hoeft in dit geval niets te doen. Vanaf 1 januari 2024 mag u zich LVV-registervertrouwenspersoon noemen.
2. U bent niet gecertificeerd. U heeft in dit geval een jaar de tijd om uw certificering alsnog op orde te krijgen. Is dit op 1 januari 2025 niet het geval dan vervalt uw lidmaatschap van de LVV.

Vragen
De afgelopen periode hebben mensen per mail vragen gesteld over instelling van het landelijk examen door LVV/SKV. Veel van die vragen en de antwoorden zijn verzameld en op de website van de LVVvermeld.